Voorwaarden
 
 
Opzegging
 
 
Als een speler wil stoppen met deelname aan de Tafeltennis School
 
 
Den Haag voor het komende schooljaar dat start op 1 augustus, dan
 
 
moet dit voorafgaand aan 1 juni in hetzelfde kalenderjaar worden
 
 
doorgegeven via het contactformulier op deze website of
 
 
schriftelijk, door de ouders. We zullen een ontvangstbevestiging
 
 
sturen van de opzegging. Ouders zijn verplicht de volle
 
 
jaarlijkse kosten te betalen voor het volgende schooljaar als de
 
 
opzegging niet voorafgaand aan de genoemde datum wordt gedaan.
 
 
 
 
 
Foto- en videomateriaal
 
 
Foto's en video's van spelers, coaches, begeleiders en trainers
 
 
die onder de vlag van de TTSD meedoen aan o.a. toernooien,
 
 
stages, wedstrijden en trainingen zijn door derden alleen na
 
 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de TTSD te maken, te
 
 
publiceren en te gebruiken en blijven ook dan eigendom van de
 
 
TTSD. De TTSD behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij
 
 
overtreding schadeclaims op te eisen of andere juridische stappen
 
 
te nemen. De enige uitzondering hierop is voor de (familie van)
 
 
spelers voor eigen gebruik.
 
 
Spelers of personen die meedoen aan, leiding geven aan of
 
 
assisteren bij trainingen, workshops, toernooien, stages,
 
 
wedstrijden, etc. die door de TTSD worden georganiseerd of worden
 
 
begeleid zien af van iedere vergoeding door de TTSD aan hen voor
 
 
door de TTSD gemaakte en gebruikte foto's of video's van hen in
 
 
dat verband. De TTSD zal dit materiaal uitsluitend met grote
 
 
terughoudendheid en met het nodige respect voor de privacy van
 
 
een ieder voor de TTSD's eigen publicitaire doeleinden gebruiken.
 
 
Er zal door de TTSD in principe geen toestemming aan derden
 
 
worden gegeven voor het gebruik ervan.
 

Klik hier om naar de hoofdsite te gaan