Privacyverklaring
 
 
Stichting TTSD, gevestigd aan Zuidlarenstraat 8, 2545 VX, Den Haag is
 
 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld en
 
 
weergegeven in deze privacyverklaring.
 
 
 
 
 
Contactgegevens:
 
 
Stichting TTSD, Zuidlarenstraat 8, 2545 VX, Den Haag,
 
 
http://www.ttsd.eu/contact
 
 
 
 
 
Onze secretaris is de functionaris gegevensbescherming van de Stichting TTSD.
 
 
Hij/zij is te bereiken via de hierbovengenoemde contactmogelijkheid.
 
 
 
 
 
Stichting TTSD verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
 
 
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
 
 
 
 
Het betreft hierbij met name de persoonsgegevens "voor- en achternaam",
 
 
geboortejaar, telefoonnummer en emailadres, die wij verwerken.
 
 
 
 
 
Stichting TTSD verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens als het
 
 
gegevens betreft van personen jonger dan 16 jaar:
 
 
Onze website en/of dienst heeft daarbij niet de intentie gegevens te
 
 
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze
 
 
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
 
 
een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
 
 
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
 
 
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
 
 
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
 
 
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de
 
 
hierbovengenoemde contactmogelijkheid, dan verwijderen wij deze informatie.
 
 
 
 
 
Jouw persoonsgegevens worden door de stichting TTSD voor de volgende doelen
 
 
gebruikt:
 
 
- Het afhandelen van jouw betaling,
 
 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder,
 
 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
 
 
uit te kunnen voeren.
 
 
 
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming vindt niet plaats:
 
 
Stichting TTSD neemt dus niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
 
 
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 
 
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of
 
 
-systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
 
 
 
 
 
Stichting TTSD bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
 
 
de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een
 
 
bewaartermijn in de orde van enkele jaren voor het verzenden van onze
 
 
nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 
 
 
 
 
Stichting TTSD verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig
 
 
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
 
 
wettelijke verplichting.
 
 
 
 
 
Er worden geen cookies of vergelijkbare technieken gebruikt door stichting
 
 
TTSD.
 
 
 
 
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
 
 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
 
 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
 
 
jouw persoonsgegevens door stichting TTSD en heb je het recht op
 
 
gegevensoverdraagbaarheid.
 
 
 
 
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
 
 
van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar
 
 
op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons via de
 
 
hierbovengenoemde contactmogelijkheid.
 
 
 
 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen
 
 
wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak
 
 
in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
 
 
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
 
 
ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
 
 
weken, op jouw verzoek.
 
 
 
 
 
Stichting TTSD wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een
 
 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
 
 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
 
 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 
 
nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
 
 
 
 
Stichting TTSD neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
 
 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
 
 
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
 
 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
 
 
neem dan contact op met ons via de hierbovengenoemde contactmogelijkheid.
 
 
 
 

Klik hier om naar de hoofdsite te gaan